Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 33658

News

May 16, 2018, dr inż. Łukasz Maciura, UR i WSIiZ Rzeszów, “Associative Memories with Synaptic Delays”

1242 elAbstract: In the presentation a new concept of associative memories in which synaptic connections of the self-organizing neural network learn time delays between input sequence elements will be shown. Synaptic connections represent both the synaptic weights and expected delays …

May 9, 2018, Dr. Jesus Serrano-Guerrero, University of Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain, “Meta-search Engines: Concepts and phases”

plakat2018_pierwszy

May 9, 2018, Dr. Jesus Serrano-Guerrero, University of Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain, “Sentiment Analysis: Concepts and trends”

plakat2018_drugi

April 18, 2018, prof. Petro Venherskyi, Franko National University of Lviv, “Interval analysis in decision making tasks in expert systems”

plakat2018

January 24, 2018, Dr. Piotr Lasek, Density-Based Clustering with Constraints

pl-2Abstract: Clustering is one of the most important techniques in both artificial intelligence and data mining. It is used to identify unknown yet interesting and useful patterns or trends in datasets. In recent years a new branch of clustering …

January 17, 2018, Dr. Wiesław Paja, Different approach applied to generational feature elimination

wpid-wp-1399299840887.jpegAbstract: Presentation devotes to selected approach applied to Generational Feature Elimination process. Here, some application of decision rules algorithm connected with contrast variables method will be investigated. Some initial results on Madelon dataset will be presented and discussed. GFE …

January 10, 2018, Dr. Krzysztof Pancerz, Fuzzy Decision Trees in Classification and Analysis of MMPI Profiles

kpancerzAbstract: The talk will be devoted to classification and analysis of MMPI profiles using fuzzy decision trees. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) is a standardized psychometric test of adult personality and psychopathology. The MMPI test delivers psychometric data in …

June 28, 2017, mgr inż. Jarosław Szkoła, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, “Wybrane metody przetwarzania obrazu dla potrzeb sterowania robota mobilnego”

Streszczenie: Na seminarium przedstawione zostaną najpopularniejsze metody przetwarzania obrazu w zakresie detekcji wybranych cech, klasyfikacji (kaskadowe klasyfikatory Haara, sieci konwolucyjne), detekcji ruchu. Przedstawione zostaną również propozycje nowych podejść do analizy obrazu, mające zapewnić lepszą jakość i efektywność klasyfikacji. Omówiony zostanie …

June 14, 2017, Dr Krzysztof Pancerz, “Aktualny stan prac nad systemami informatycznymi ‘Ontologia OWL miejscowości w Polsce’, CLAPSS, eASDi “

kpancerzStreszczenie: Celem referatu jest prezentacja informacji o aktualnie realizowanych pracach przy tworzeniu systemów informatycznych „Ontologia OWL miejscowości w Polsce”, CLAPSS, eASDi. Przedstawione zostanie przeznaczenie tworzonych systemów, ich aktualna funkcjonalność oraz plany dalszego rozwoju. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na system klasyfikacji …

May 31, 2017, Dr. Wojciech Kozioł, Zastosowanie schematów konotacyjnych w przetwarzaniu języka naturalnego

wkStreszczenie: W referacie przedstawiono informatyczny model opisu schematów konotacyjnych i ich użyteczność w procesie przetwarzania języka naturalnego. Podczas tworzenia wypowiedzi czy to w mowie czy w piśmie, ludzie ograniczeni są w wyborze wyrażeń. Kombinacje wyrazów uzależnione są ściśle ich właściwościami semantycznymi, …