Seminars

Our seminars take place on Wednesdays between 12:00 - 2:00 PM in the Center for Innovation and Transfer of Natural Sciences and Engineering Knowledge (building A0, wing B1, room 228).

Sign up to our newsletter

For your convenience we would like to kindly invite you to sign up to our newsletter. After filling in the fields below and submitting the form, please check your e-mail account and confirm the registration.
Name
Email *

Visit counter

Online: 1
Total: 27248

News

June 28, 2017, mgr inż. Jarosław Szkoła, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, “Wybrane metody przetwarzania obrazu dla potrzeb sterowania robota mobilnego”

Streszczenie: Na seminarium przedstawione zostaną najpopularniejsze metody przetwarzania obrazu w zakresie detekcji wybranych cech, klasyfikacji (kaskadowe klasyfikatory Haara, sieci konwolucyjne), detekcji ruchu. Przedstawione zostaną również propozycje nowych podejść do analizy obrazu, mające zapewnić lepszą jakość i efektywność klasyfikacji. Omówiony zostanie …

June 14, 2017, Dr Krzysztof Pancerz, “Aktualny stan prac nad systemami informatycznymi ‘Ontologia OWL miejscowości w Polsce’, CLAPSS, eASDi “

kpancerzStreszczenie: Celem referatu jest prezentacja informacji o aktualnie realizowanych pracach przy tworzeniu systemów informatycznych „Ontologia OWL miejscowości w Polsce”, CLAPSS, eASDi. Przedstawione zostanie przeznaczenie tworzonych systemów, ich aktualna funkcjonalność oraz plany dalszego rozwoju. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na system klasyfikacji …

May 31, 2017, Dr. Wojciech Kozioł, Zastosowanie schematów konotacyjnych w przetwarzaniu języka naturalnego

wkStreszczenie: W referacie przedstawiono informatyczny model opisu schematów konotacyjnych i ich użyteczność w procesie przetwarzania języka naturalnego. Podczas tworzenia wypowiedzi czy to w mowie czy w piśmie, ludzie ograniczeni są w wyborze wyrażeń. Kombinacje wyrazów uzależnione są ściśle ich właściwościami semantycznymi, …

May 24, 2017, Dr. Paweł Drygaś, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego UR, “Normy trójkątne i ich uogólnienia na kratach”

Streszczenie: Ideą zbiorów rozmytych wprowadzonych przez L. Zadeha w 1965 r. było rozszerzenie zbioru wartości funkcji przynależności elementu do zbioru (zwanej też funkcją charakterystyczną zbioru) ze zbioru {0,1} na przedział [0,1]. Aby dla tak wprowadzonych zbiorów zdefiniować iloczyn czy funkcję …

May 17, Dr. Krzysztof Pancerz, “Miara niespójności dla prostych systemów decyzyjnych nad grafami ontologicznymi.”

kpancerzStreszczenie: Główną ideą zbiorów przybliżonych jest aproksymacja danego zbioru obiektów poprzez inne zbiory obiektów nazywane zbiorami elementarnymi tworzącymi podstawowe granule wiedzy.  Aproksymacja może być dokładna lub przybliżona. Z aproksymacją przybliżoną mamy do czynienia gdy system decyzyjny jest niespójny. W referacie pokazane zostanie, …

May 10, 2017, Dr. Wiesław Paja, “Generational feature elimination to find all relevant feature subset”

wpAbstract: The recent increase of dimensionality of data is a target for many existing feature selection methods with respect to efficiency and effectiveness. In this pesentation, the all relevant feature selection method based on information gathered using generational feature elimination …

April 26, 2017, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, “Fuzzy Petri Nets Over Interval Triangular Norms”

zspgAbstract. In 2013, the generalised fuzzy Petri nets (GFP-nets) were proposed. This paper describes an extended class of GFP-nets called type-2 generalised fuzzy Petri nets (T2GFP-nets). The new class extends the existing generalized fuzzy Petri nets by introducing a triple …

April 12, 2017, Dr. Krzysztof Pancerz, “Sieci Petriego nad grafami ontologicznymi”

kpancerz

Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona koncepcja nowego modelu sieci Petriego pozwalającego operować na znacznikach będących pojęciami skojarzonych z miejscami sieci grafów ontologicznych. Sieci te są sieciami wysokiego poziomu. Opis ich dynamiki pozwala na sterowanie wykonywaniem tranzycji poprzez semantykę znaczników. …

April 5, 2017, Prof. Zbigniew Suraj and Dr. Piotr Grochowalski, “Petri nets as a tool for the construction and analysis of systems”

zspgAbstract: This talk presents the backgrounds on Petri nets including the definitions, properties, analysis methods, and examples.

The practical use of Petri nets is strongly dependent upon the existence of adequate computer tools. This talk provides also basic information …

April 4, 2017, Prof. Luis Baptista, Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal, “Using Restarts on Constraint Programming over Finite Domains”

lb

Abstract: Constraint Satisfaction Problems (CSPs) are a well-known case of NP-complete problems. They have extensive application in areas such as scheduling, timetabling, resources allocation, combinatorial mathematics, games and puzzles, and many other fields of computer science and engineering. Constraint …